Том 13, № 3 (2019)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Оригинальные статьи

Tatyana P. Klyushnik1, Anatoly N. Simonov1, Lyubov V. Androsova1, Natalia V. Ponomareva2, Sergey N. Illarioshkin2
1ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва, Россия; 2ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
PDF
Ruben S. Mirzoian1, Tamara S. Gan’shina1, Galina A. Kim2, Elena V. Kurza1, Denis V. Maslennikov1, Il'ya N. Kurdyumov1, Antonina I. Turilova1, Aleksander A. Gorbunov3
1ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва, Россия; 2ООО «Консорциум-ПИК», Москва, Россия; 3ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет), Москва, Россия
PDF
Alla V. Stavrovskaya1, Dmitry N. Voronkov1, Artyem S. Ol’shansky1, Anastasiya S. Gushchina1, Nina G. Yamshchikova1
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
PDF
Anna N. Bogolepova1, Ekaterina A. Kovalenko1
1ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», Москва, Россия
PDF
Marina Yu. Maximova1, Valeriya Yu. Sazonova2, Aleksandra S. Ayrapetova1
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия; 2ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины», Москва, Россия
PDF
Anton A. Raskurazhev1, Marine M. Tanashyan1
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
PDF
Mikhail A. Piradov1, Nataliya A. Suponeva1, Yuliya V. Ryabinkina1, Dmitry V. Sergeev1, Lyudmila A. Legostayeva1, Elizaveta G. Yazeva1, Djamilya G. Yusupova1, Irina E. Luneva1, Maxim A. Domashenko2, Vladislav Yu Samorukov2, Aleksander B. Zaytsev3, Aleksey A. Zimin1, Nataliya V. Polekhina1, Pratish Bundhun4, Nisha Mohan Ramchandani4, Kseniya A. Ilyina5
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия; 2ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы», Москва, Россия; 3ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России» (Сеченовский Университет), Москва, Россия; 4ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия; 5ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва, Россия
PDF
Veronika A. Golovacheva1, Vladimir A. Parfenov1
1ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России» (Сеченовский Университет), Москва, Россия
PDF
Ilya S. Bakulin1, Dmitry O. Sinitsyn1, Alexandra G. Poydasheva1, Andrey Yu. Chernyavskiy2, Natalia A. Suponeva1, Maria N. Zakharova1, Mikhail A. Piradov1
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия, Россия; 2ФГБУН «Физико-технологический институт имени К.А. Валиева» Российской академии наук, Москва, Россия
PDF