Том 14, № 1 (2020)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Оригинальные статьи

Mikhail A. Piradov1, Natalya A. Suponeva1, Igor A. Voznyuk2, Anatoly N. Kondratyev3, Alexey V. Shchegolev4, Andrey A. Belkin5, Oleg S. Zaitsev6, Igor V. Pryanikov7, Marina V. Petrova7, Natalia E. Ivanova8, Elena V. Gnedovskaya1, Yulia V. Ryabinkina1, Dmitry V. Sergeev1, Elizaveta G. Yazeva1, Liudmila A. Legostaeva1, Ekaterina V. Fufaeva9, Sergey S. Petrikov10
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия; 2ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, Россия; 3Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора А.Л. Поленова — филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия; 4ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», Санкт-Петербург, Россия; 5ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», Екатеринбург, Россия; 6ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко», Москва, Россия; 7ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва, Россия; 8ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия; 9ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы», Москва, Россия; 10ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.И. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы», Москва, Россия
PDF
Marine M. Tanashyan1, Kseniya V. Antonova1, Anton A. Raskurazhev1, Olga V. Lagoda1, Alla A. Shabalina1, Tatyana I. Romantsova2
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия; 2ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» (Сеченовский Университет), Москва, Россия
PDF
Marina Yu. Maksimova1, Аndrey O. Chechetkin1, Aleksandra S. Moskvicheva1, Alla A. Shabalina1
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
PDF
Elena I. Kremneva1, Ivan I. Maximov2, Larisa A. Dobrynina1, Marina V. Krotenkova1
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия; 2Университет Осло, Осло, Норвегия
PDF
Galina E. Rudenskaya1, Varvara A. Kadnikova1, Christian . Beetz2, Tatyana N. Proskokova3, Irina G. Sermyagina4, Anna A. Stepanova4, Valery P. Fedotov5, Elena L. Dadaly1, Darya M. Guseva1, Тatiana V. Markova1, Oksana P. Ryzhkova1
1ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. Н.П. Бочкова», Москва, Россия; 2Биотехнологическая компания «Centogene», Росток, Германия; 3ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет», Хабаровск, Россия; 4ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. Н.П. Бочкова», Россия; 5БУЗ «Воронежская областная клиническая больница № 1», Воронеж, Россия
PDF
Tatyana G. Govorova1, Tatyana E. Popova1, Alexey A. Tappakhov1, Polina I. Golikova1, Anastasya L. Danilova1, Ulyana D. Antipina1, Vera N. Samorseva1, Alena Yu. Petrova2, Michil E. Andreev1, Nadezhda N. Lyasheeva3
1ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск, Россия; 2ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 — Центр экстренной медицинской помощи», Якутск, Россия; 3ГАУ Республики Саха (Якутия) «Медицинский центр города Якутска», Якутск, Россия
PDF
Valery N. Danilenko1, Alla V. Stavrovskaya2, Dmitriy N. Voronkov2, Anastasiya S. Gushchina2, Maria V. Marsova1, Nina G. Yamshchikova2, Аrtyem S. Ol’shansky2, M. V. Ivanov2, Sergey N. Illarioshkin2
1ФГБУН «Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова» РАН, Москва, Россия; 2ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
PDF
Lilia B. Novikova1, Ilgiz F. Gareev1, Anton A. Raskurazhev2, Ozal A. Beylerli3
1ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа, Россия; 2ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия; 3ГБУЗ РБ «Больница скорой медицинской помощи», Уфа, Россия
PDF
Artem O. Gushcha1, Elizaveta V. Gerasimova1, Andrey V. Vershinin1
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
PDF
Natalya A. Suponeva1, Dzhamilya G. Yusupova1, Kseniya A. Ilyina2, Danila A. Melchenko3, Anastasiya A. Butkovskaya1, Ekaterina S. Zhirova1, Anna S. Taratukhina1, Aleksey A. Zimin1, Aleksandr B. Zaitsev4, Anton S. Klochkov1, Roman Kh. Lyukmanov1, Artem M. Kotov-Smolensky1, Anastasiya E. Khizhnikova1, Guzel A. Gatina5, Mansur A. Kutlubaev6, Mikhail A. Piradov1
1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия; 2ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва, Россия; 3ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия; 4ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» (Сеченовский Университет), Москва, Россия; 5ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет», Махачкала, Россия; 6ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа, Россия
PDF
Elena A. Baranova1, Tatyana V. Danilova2, Ilyas R. Khalitov1, Mikhail V. Sinkin3
1ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казань, Россия; 2ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет», Казань, Россия; 3ГБУЗ «НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского ДЗМ г. Москвы», Москва, Россия
PDF